Villkor

Vår webbadress är: https://vocalsound.se.

Betalning

* All fakturering sker via epost, vi tar ej emot kontanter.
* Vid sen eller utebliven betalning läggs påminnelseavgift på och avstängning från undervisningen träder i kraft.

Pris

*Pris per lektion á 45 minuter: 750 kr

*Pris klippkort 5 lektioner á 45 minuter: 3500 kr

*Pris klippkort 10 lektioner á 45 minuter: 6 500 kr

Tidsbokning

* Vill man boka om en tid så behöver detta göras senast 48 timmar innan lektionens start. Det är tillåtet att boka om sin tid två gånger innan den anses vara förbrukad.
* Frånvaro, eller ej i tid ombokad sångtid återbetalas ej.
* Skulle Vocal Sound SE behöva ställa in en lektion ges denna igen vid snarast möjliga tid.

Under din sångsession

* Det är tillåtet att göra ljudinspelning av egen sångsession, det är dock strängt förbjudet att sprida/ publicera dessa inspelningar vidare.
* Videoupptagning från sångsession eller fotoupptagning av utbildningsmaterial är ej tillåtet.
* För att skapa en trygg miljö för våra elever så råder sekretess vid all undervisning.

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Gå tillbaka till Vocal Sound SE. intresseanmälan